صفحه اول > درباره ما

 

 

معرفی IRCERT

در اغلب کشورهای جهان علاوه بر وجود دهها و صدها سایت امنیت شبکه که به صورت فعال به اطلاع رسانی ، آموزش و یا هماهنگی های مختلف در زمینه امنیت شبکه می پردازند، به صورت خاص گروههایی از بخش غیر دولتی وجود دارند که به نوعی مرجع رسمی در این زمینه می باشند. گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران نیز با همین هدف و در همین راستا ایجاد شده است. باید توجه داشت که مرجعیت این گروهها می تواند در زمینه های زیر مطرح شود:

الف) اطلاع رسانی (مستند و قابل اطمینان بودن اطلاعات)

ب) آموزش (اعتبار مدارک و دوره ها)

ج) مشاوره ، پیشگیری و پاسخگویی (ایجاد اطمینان در زیر ساختها)

د) تست و ارزیابی امنیتی (شبکه ها و سایتهای تایید شده)

ه) ارتباط و هماهنگی با مؤسسات ، سازمانها و شرکتهای بین المللی و داخلی

البته فهرست فوق تمامی وظایف و اهداف گروه را بیان نمی کند، اما بیانگر بخش عمده ای از فعالیتهای این گروه و گروههای مشابه است.

سایت گروه

در ابتدای کار و برای شروع اطلاع رسانی و آموزش عمومی، سایت گروه راه اندازی شده است تا بتواند بخشی از اهداف را با کمک این رسانه پوشش دهد. بخشهای اصلی موجود در این سایت عبارتند از:

 1. راهنمایی های امنیتی

به محض وقوع یک حادثه امنیتی و یا ارسال گزارش هایی مبنی بر وقوع یک شکاف امنیتی که ممکن است باعث وقوع مشکلی شود ، این بخش از سایت، شما را در جریان چگونگی مشکل و یا رویداد امنیتی قرار میدهد. در واقع این بخش، مرجع رسمی مشکلات امنیتی خواهد بود. علاوه بر بیان و شرح مشکل امنیتی، این بخش راههای کوتاه مدت و یا دراز مدت برخورد با هر مشکل امنیتی را به کاربران آموزش میدهد. بعنوان مثال به محض شیوع یک ویروس جدید شما نه تنها از وقوع چنین رویدادی مطلع خواهید شد، بلکه روشهای شناسایی آن بر روی سیستم خود و نحوه پاک کردن ویروس یا حداقل کاهش حجم تخریب آنرا فرا خواهید گرفت. بنابراین علاوه بر دریافت خبر رسمی مرجع کلیه عملیات امنیتی سیستم شما این بخش از سایت خواهد بود.

 1. اخبار و هشدارهای امنیتی

این بخش از سایت شما را جریان آخرین اخبار مرتبط با امنیت سیستمهای کامپیوتری قرار میدهد. باید توجه کنید که میزان رسمیت این بخش از بخش اول کمتر است، در عوض ممکن است در این بخش بیشتر به حواشی و جوانب رویدادهای امنیتی پرداخته شود. بخش اخبار کمتر از بخش راهنماییها وارد مسائل فنی می شود.

 1. مقالات مرتبط با امنیت سیستم های کامپیوتری

در بخش مقالات عموما مخاطبین ما افراد متخصص یا دست اندرکاران سیستمهای کامپیوتری و فناوری اطلاعات خواهد بود، اما در هر حال مخاطبین عام را نیز از نظر دور نخواهیم داشت و در زمینه ارتقا دانش امنیتی آنها نیز در این بخش مقالاتی خواهیم داشت. عموم تلاش مدیران سایت در حال حاضر ایجاد یک پایگاه دانش نسبتا جامع در زمینه مقولات مرتبط با امنیت سیستمهای کامپیوتری ست. در این زمینه مدیران سایت از هرگونه همکاری متخصصین استقبال میکنند.

 1. معرفی ابزارهای امنیتی

در این بخش ابزارهای مورد استفاده در زمینه امنیت شبکه به کاربران معرفی میشود. محدوده ابزارهایی که معرفی خواهند شد از فایروالهای شخصی تا فایروالهای شبکه ، سیستم های تشخیص نفوذ ، اسکنرها ، ضد ویروسها و ... خواهد بود. بعبارتی سعی خواهد شد تا نیازهای کاربران خانگی و غیر متخصص و همچنین نیازهای مدیران شبکه ها و کارشناسان کامپیوتر در کنار هم در نظر گرفته شود.

 1. معرفی سایتهای دیگر فعال در زمینه امنیت شبکه و کامپیوتر

امروزه در سراسر دنیا این یک اصل پذیرفته شده است که بدون اشتراک منابع و اطلاعات هیچ سازمانی(چه خصوصی و چه دولتی) قادر به تامین امنیت سیستمهای خود نخواهد بود. بنابراین اصل اشتراک منابع ، تخصصها و اطلاعات در زمینه امنیت شبکه کاملا پذیرش و مقبولیت عام دارد. لذا در این بخش به معرفی سایر گروهها و سایتهای فعال در زمینه امنیت شبکه پرداخته خواهد شد تا بتواند هماهنگی و ارتباط مستمری را میان گروههای مختلف امنیت شبکه در کشور ایجاد کند..

سایرخدمات گروه

به جز راه اندازی سایت، این گروه خدمات ذیل را نیز ارائه می دهد:

 1. ارائه مشاوره امنیتی در زمان طراحی شبکه های گوناگون ، از شبکه های محلی
  تا شبکه
  های گسترده

 2. محک زنی امنیتی شبکه های موجود ، از کامپیوترهای شخصی کاربران انتهایی تا
   تجهیزات
  شبکه و سرورها از نظر سخت افزاری و نرم افزاری .

 3. برگزاری دوره های آموزشی امنیت کامپیوتر و شبکه برای مدیران شبکه ها وکاربران
  عادی و
  اعطای مدارک و گواهینامه های مرتبط

 4.  تحلیل امنیتی محصولات سخت افزاری و نرم افزاری جدید

 5.  پاسخگویی به مشکلات امنیتی

 6. ارائه مشاوره در زمینه جرایم رایانه ای

 7. ارائه مشاوره در زمینه استانداردسازی و تعیین سیاستهای امنیتی سازمانی و ملی

گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران امید دارد تا با مدد شرکتها و سازمانهای دولتی ، غیر انتفاعی و خصوصی فعال در این زمینه ، بتواند از یک طرف گامی در جهت ایجاد امنیت در کامپیوترها و  شبکه های ارتباطی بردارد و از طرف دیگر با جلب اعتماد کاربران ،آنان را به استفاده بیشتر و بهتر از این فناوری سوق دهد.