صفحه اول > راهنماییها

 

خطای عدم سرویس دهی (Dos) در Internet Explorer

سیستم عامل Mac

 

تاریخ انتشار:                 22 سپتامبر 2005     12:00AM      

تاریخ به روز رسانی:      22 سپتامبر 2005       04:37PM

CVE:                             CVE-MAP-NOMATCH

کاشف:                         Mella Marco

میزان خطر:                  ------

 

سیستمهای تحت تاثیر:

Microsoft Internet Explorer Macintosh Edition 5.2.3                                   

 

توضیح

Microsoft Internet Explorer در سیستم عامل Mac مستعد آسیب پذیری از نوع عدم سرویس دهی (Dos) میباشد. خطا هنگامی اتفاق میافتد که Internet Explorer  سعی به render کردن صفحه وبی با محتویات دستکاری شده و خراب می کند.

این آسیب پذیری در نسخه Internet Explorer 5.2.3 سیستم عامل Mac وجود دارد.

 

کد Exploit:

http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/IE_Crash.html

 

 

راه حل:

هنوز هیچ اصلاحیه یا راه حلی در این زمینه منتشر نشده است.

 

منابع:

http://www.microsoft.com/mac/

نویسنده:

محسن شریفی