صفحه اول > راهنماییها

 

 

هشدار امنیتی:

مشکل امنیتی Check Point Firewall-1

تاریخ: 6/2/2004

منبع: USCERT

منبع اصلی: Internet Security Systems

شماره CVE: CAN-2004-0039

سیستمهای تحت تاثیر

 • Check Point Firewall-1 NG FCS
 • Check Point Firewall-1 NG FP1
 • Check Point Firewall-1 NG FP2
 • Check Point Firewall-1 NG FP3, HF2
 • Check Point Firewall-1 NG with Application Intelligence R54
 • Check Point Firewall-1 NG with Application Intelligence R55

چکیده

نسخه های مختلف Firewall-1 دارای شکاف امنیتی ای هستند که به نفوذگر اجازه میدهد قطعه کدی را با اختیارات مدیر سیستم اجرا کند و ازین طریق کاملا کنترل فایروال و نیز سروری را که فایروال بر روی آن اجرا شده است در اختیار بگیرد.

توضیحات

یکی از اجزای Firewall-1 به نام Application Intelligence  وظیفه بررسی ترافیک ورودی از جهت حملات لایه کاربرد را بعهده دارد. این قسمت فایروال بسته های مربوط به پروتکل HTTP  را نیز بررسی میکند. زمانی که یک پیغام غیر معمول HTTP توسط این بخش مشاهده میشود ، فایروال یک پیغام خطا تولید میکند که این پیغام خطا شامل بخشی از خود بسته HTTP نیز می باشد. به این ترتیب بخشی از بسته HTTP ورودی به یک دستور sprintf معمولی فرستاده میشود که میتواند باعث یک حمله از نوع Buffer Overflow از نوع   Heap Overflowگردد.

تاثیرات

این شکاف امنیتی به نفوذگر اجازه میدهد تا قطعه کدی را با اختیارات مدیر سیستم بر روی ماشین فایروال اجرا نماید(root یا Administrator).

راه حل

 • شرکت Check Point یک نسخه امنیتی بروز شده فایروای را در آدرس زیر در دسترس قرار داده است:

http://www.checkpoint.com/techsupport/alerts/security_server.html

 • در صورتی عدم دسترسی به نسخه فوق میتوانید با غیر فعال کردن یکی از دو بسته زیر شکاف امنیتی مذکور را از بین ببرید:
  • HTTP Security Servers
  • Application Intelligence component