صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

گسترش ویروس با عکسهای مستهجن

 

11 ژانویه 2005 - 22 دی 1383

شرکت ضدویروس Sophos کرم جدیدی را امروز شناسایی کرده است که در یک الحاقیه ایمیل پنهان شده است. این الحاقیه دارای یک عکس مستهجن نیز هست.

این ویروس که Sophos نا آن را W32/Wurmark-D گذارده، از طریق ایمیل و به شکل پیام تبریک سال نو همراه با تصویری از بدنهای برهنه منتشر می شود. فایل الحاقی مربوطه amusing file یا فایل سرگرم کننده نام دارد.

Sophos می گوید هنگامی که کاربر در حال تماشای تصویر مزبور است، این کرم به صورت پنهانی خود را نصب می کند و نرم افزارهای امنیتی را از کار می اندازد. پس از آن Wurmark-D خود را به تمامی نشانی های ایمیل ذخیره شده روی کامپیوتر قربانی ارسال می کند.

بنا بر گزارشهای رسیده این کرم تا به حال آلودگی زیادی ایجاد نکرده است.

این اولین بار نیست که ویروس نویسان از عکسهای مستهجن جهت توزیع و گسترش ویروس استفاده کرده اند.  Sober نیز برای گسترش خود از این حیله استفاده کرده بود.