صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

معرفی محصولات امنیتی جدید سیسکو

 

27 سپتامبر 2005 – 5 مهر 1384

شرکت سیسکو امروز محصولات جدید امنیتی خود را برای مقابله با حملات خطرناک ارائه کرد.

این محصولات در نتیجه همکاری سیسکو با ضرکت ضدویروس Trend Micro تولیده شده اند. سیسکو قصد دارد با تولید این رده از محصولات شبکه های هوشمندی را پایه ریزی کند که می توانند از خود در برابر حملات امنیتی حفاظت کنند.

دو محصول سیسکو Incident Control System یا سیستم کنترل وقایع و Distributed Threat Mitigation نام دارند که دومی برای سیستم جلوگیری از نفوذ سیسکو ساخته شده است.

در همکاری بین دو شرکت، Trend Micro اطلاعات مربوط به حملات ویروسها و امضای آنها را برای سیستم کنترل وقایع سیسکو  تامین می کند. کاربران با کمک این اطلاعات می توانند سیستمهای خود را به گونه ای پیکربندی کنند که که تهدیدات را پیش از رسیدن به هسته شبکه،‌ بلوکه کنند.

محصول دوم به کاربران امکان می دهد تا حملاتی را که از داخل پایه ریزی می شوند، شناسایی، مدیریت و رفع کنند. این مشخصه بخشی از سیستم تحلیل و پاسخگویی نظارت امنیتی سیسکو (CS-MARS) خواهد بود. با کمک این محصول جدید، سنسورهای سیستم جلوگیری از نفوذ سیسکو تهدیدات را تشخیص می دهند و CS-MARS این اطلاعات را بر روی شبکه برای روترهای دارای IPS ارسال می کند تا با تهدید مقابله کنند. دستورات فرستاده شده برای سیستمهای جلوگیری از نفوذ سیسکو می تواند شامل غیرفعال کردن یک سرویس یا بستن یک پورت برای مقابله با حمله باشد.

سیسکو اعلام کرده است که در این ماه نسخه جدید IPS‌خود را نیز ارائه خواهد کرد.