صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

پایان دوره ویروسهای ایمیل

 

28 آوریل 2005 - 8 اردیبهشت 1384

متخصصین امنیتی حاضر در کنفرانس لندن امروز اعلام کردند که دوره ویروسهای ارسال شده با استفاده از ایمیل به پایان رسیده است.

همچنین کارشناسانی که در کنفرانس Infosecurity Europe حاضر شده بودند، برنامه های جاسوسی را جدی ترین خطری که کاربران را تهدید می کند، معرفی کردند.

یکی از مدیران ارشد شرکت امنیتی Websense معتقد است که کاهش تعداد ویروسهای ایمیلی ادامه خواهد یافت. مدیر بخش آوزش Trend Micro نیز می گوید که هر چیزی دوره ای دارد و دوره این نوع ویروس به سر آمده است.

بسیاری از کارشناسان موج بعدی حملات را متعلق به spyware یا همان برنامه های جاسوسی می دانند.