صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

مهندسی معکوس ممنوع!

 

9 مارس 2005 - 19 اسفند 1383

محققانی که در فرانسه جهت یافتن مشکلات امنیتی نرم افزارها، آنها را مهندسی معکوس می کردند، دیگر حق ندارند یافته های خود را منتشر کنند.

در سال 2001 یک محقق امنیتی فرانسوی چند مشکل امنیتی را نرم افزار ضدویروس Viguard متعلق به شرکت Tegam یافت و در مارس 2002 این مشکلات را منتشر کرد. اما نتیجه این کار از نظر شرکت Tegam مطلوب نبود و لذا اقدام به شکایت علیه این محقق کرد. دادگاهی تشکیل شد و در دادخواست آن ادعا شد که این کارشناس امنیتی بند 335.2 مالکیت فکری را نقض کرده و لذا باید به 4 ماه زندان و پرداخت 6 هزار یورو جریمه محکوم شود.

روز گذشته دادگاه حکم خود را صادر کرد. مطابق با این حکم وی نباید به زندان برود اما جریمه ای تعلیقی معادل 5 هزار یورو را باید بپردازد. یعنی درصورتی که این محق اقدام به انتشار اطلاعات بیشتری درباره مشکلات امنیتی نرم افزار کند باید این مبلغ را پرداخت نماید.

کارشناسان معتقدند این حکم باعث می شود که کاربران برای خرید یک محصول تنها با آگهی های تبلیغاتی مواجه باشند و نتوانند بررسی های فنی انجام شده توسط کارشناسان و محققان را مشاهده کنند.

Tegam هنوز دست از سر این کارشناس امنیتی برنداشته و قصد دارد برای خسارات وارده ادعای 900 هزار یورو کند.