صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

شبکه های بی سیم امن نیستند

 

17 مه 2005 - 27 اردیبهشت 1384

بنابر گزارش منتشر شده توسط کنگره آمریکا، به دلیل وجود استانداردهای ضعیف امنیتی در ادارات دولتی، یک هکر روی نیمکت یک پارک به راحتی می تواند به ده ها شبکه کامپیوتری دولتی آمریکا نفوذ کند.

در این گزارش که توسط دفتر جوابگویی دولتی منتشر شده ، مشخص شده است که تنها تعداد بسیار کمی از آژانسهای دولتی می توانند مطمئن باشند که شبکه های بی سیم آنها دربرابر دسترسی غیرمجاز مصون است.

بنابر راهنمایی های ارائه شده توسط موسسه ملی استانداردها و فناوری، ادارات دولتی نباید پیش از یافتن راهی برای تامین امنیت،‌شبکه های بی سیم پرسرعت و با عرض باند بالا را راه اندازی کنند.

این دفتر اعلام کرده است که از 24 اداره مهم و اصلی، 9 اداره  طرحهای امنیت بی سیم خود را آماده نکرده اند و بسیاری از ادارات دیگر نیز کار کمی انجام داده اند.

این گزارش می افزاید که سیزده اداره نیازی ندارند که شبکه بی سیم آنها امن شود و اکثر آنها بر روی فعالیتهای این شبکه نظارت نمی کنند.

متخصصین این دفتر 6 اداره را مورد بررسی دقیق قرار دادند و سیگنالهای شبکه بی سیم را خارج از هر 6 اداره دریافت کردند و در هر 6 مورد نمونه هایی از فعالیتهای غیرمجاز را نیز مشاهده کردند.

در این گزارش اشاره ای به نام ادارات نشده است.