صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

تایید هویت با محصول جدید IBM

 

8 مه 2005 - 18 اردیبهشت 1384

IBM امروز ابزار جدید امنیتی خود با نام Tivoli Federated Identity Manager‌را عرضه می کند که به یک شرکت اجازه می دهد تا اطلاعات را بین کارمندان، شرکا و مشتریانش بر روی اینترنت به صورت امن به اشتراک بگذارد.

اکتبر گذشته IBM با توجه به نیاز کاربران با Liberty Alliance ، یک کنسرسیوم امنیتی اینترنت که استانداردهای صنعتی برای تشخیص هویت فرد در هنگام دسترسی به سایتها را تولید می کند، متحد شد. TFIM اولین محصول این اتحاد است.

شناسه متحد به کارمندان، مشتریان و شرکا اجازه می دهد تا به سایت یک شرکت وارد شوند، شناسه خود را مورد تایید قرار دهند و سپس در هنگام دسترسی به سایت و شبکه سایر شرکتها از تاییدیه فوق استفاده کنند و شرکت تاییدکننده، هویت آنها را تضمین کند.

مدیریت شناسه متحد به کاربران اجازه خواهد داد تا برای سرویسهای داخلی و خارجی شرکت و برای تماس با هریک از شرکای شرکت که از TFIM استفاده می کنند، ثبت نام کنند

این محصول با بسیاری از استانداردهای شناسه متحد مانند Liberty، SAML، WS-Federation، WS-Security و WS-Trust سازگار است.

TFIM در این ماه میلادی به بازار عرضه خواهد شد.