صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

ویروسهای اینترنتی به کمک زیست شناسان می روند

 

2 مارس 2005 - 12 اسفند 1383

روش گسترش ویروسهای اینترنتی به زیست شناسان و اکولوژیستها کمک می کند تا چگونگی حرکت آفات و حشرات در دنیای طبیعی را بفهمند.

دو اکولوژیست از دانشگاه ویندزور ایالت اونتاریو قصد دارند با استفاده از تئوری شبکه چگونگی مسافرت یک کک آبی (یک سخت پوست بسیار کوچک) روسی در دریاچه های کانادا بیابند.

مطابق با تئوری این دو دانشمند، دریاچه ها همانند نودهای به هم متصل در یک  شبکه هستند که بعضی از نودها امکان آلودگی به ویروس را دارند. در این تئوری گسترش کک آبی با کمک قایق و یا سایر وسایل به گسترش ویروس با کمک ایمیل تشبیه شده است. این متخصصین قصد دارند با کمک این روش مشخص کنند که کدام دریاچه ها محل توزیع و گسترش کک آبی هستند. دریاچه ای که عمده خروجی آن به سمت مکانهای آلوده نشده باشد و ترافیک خروجی آن بالا باشد، جواب مسئله است. بنا بر بررسی های انجام شده دریاچه Muskoka محل آلوده سازی سایر 99 دریاچه است.

البته این اولین بار نیست که دانشمندان برای کمک به تحقیقات خود به تهدیدات اینترنتی روی آورده اند. در حال حاضر محققان استرالیایی با استفاده از فناوریهای ضداسپم و با کمک یادگیری ماشین سعی دارند تا الگوهای ژنتیکی که بنیان ویروس ایدز را قرار می دهند، شناسایی کنند.