صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

جعل سایتهای گوگل، یاهو و MSN

 

30 سپتامبر 2005 – 8 مهر 1384

متخصصان امنیتی برنامه خطرناک را کشف کرده اند که سعی می کند تا کاربران را فریب دهد و آنها را راضی کند تا بر روی نتایج جستجو از سایتهای جعلی گوگل، یاهو و MSN کلیک کنند.

شرکت ضدویروس پاندا هشدار داده است که کاربران سیستمهای آلوده، درصورتی که بخواهند به این موتورهای جستجو سر بزنند، به نسخ جعلی این سایتها راهنمایی می شوند. این سایتهای جعلی نیز با ارائه نتایج جستجوی جعلی، ترافیک و درآمدی را برای سایتهای خاصی ایجاد می کنند. پاندا معتقد است که این یک جنایت سازمان یافته است که باعث کسب درآمد می شود.

سخنگویان سایتهای گوگل، یاهو و MSN توضیحی در این باره ارائه نکرده اند.

پاندا گزارش داده است که کاربران در زمان دیدن سایتهای مستهجن و نرم افزارهای غیرقانونی، به این برنامه که PremiumSearch نام دارد،‌آلوده می شوند. تا به حال گزارشی درباره تعداد سیستمهای آلوده ارائه نشده است.

به گفته پاندا،‌شرکت میزبان سایتهای جعلی در آمریکا قرار دارد که اطلاعات آن به FBI‌داده  شده است.