صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

اصلاحیه های امنیتی SuSE

 

7 فوریه 2005 - 19 بهمن 1383

بنا به گزارش منتشر شده، SuSE تعدادی اصلاحیه بسیار مهم با درجه highly critical را منتشر کرده است.

در گزارش ارائه شده توسط Secunia چنین آمده است که این اصلاحیه ها جهت پوشش حفره هایی که برای انجام حملات cross-site scripting ، spoofing و DoS  و همچنین سرقت اطلاعات مهم و دسترسی به سیستم ها از راه دور استفاده می شوند، ارائه شده اند.

این حفره ها در SuSE' eMail Server 3.x ،‌ Linux Database Server، Linux Enterprise Server 9 و Linux Office Server یافت شده اند.

Secunia معتقد است که شیوه ارائه این اصلاحیه ها باعث گیج شدن کاربر می شود که نمی تواند متوجه شود کدام حفره و اصلاحیه آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید سریعتر به کار گرفته شود.

ماه گذشته نیز SuSE همراه با سایر سرکت های ارائه کننده لینوکس اصلاحیه هایی را برای حفره های متعدد موجود در سیستم عامل خود عرضه کرد.