صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

نصب چیپ شناسایی در دست یک مرد

 

15 فوریه 2005 - 27 بهمن 1383

برای بسیاری از افراد کاشت چیپ شناسایی با فرکانس رادیویی ( RFID ) به نظر یک داستان علمی تخیلی است، اما در واقعیت این کار انجام می شود و اثر آن همانند نیش یک پشه است.

جوزف کرال - یکی از مدیران Flanders - در روز 10 ژانویه با کمک یک دکتر، چیپی را زیر پوست خود کاشته است. تنهای اثر باقیمانده از آن یک نقطه کوچک قرمز رنگ است. وی طی یک سخنرانی در کنفرانس امنیتی RSA در این باره چنین می گوید:“ حس کردم یک زنبور مرا نیش زده است. آنها از یک سرنگ و بی حس کننده موضعی استفاده کردند.“

موضوع چیپهای شناسایی زیر پوستی چند سالی است که موضوع مباحثات مختلف است. مدافعان حریم خصوصی تاکید دارند که ممکن است سارقان هویت، اطلاعات خصوصی فرد را از این شناسه های رادیویی به سرقت ببرند. ترس از این موضوع که دولتها از این چیپها بهره برداری کنند تا موقعیت فرد را شناسایی کنند، طرفداران آزادی را نیز به عکس العمل واداشته است. البته به نظر می رسد بعضی از این نگرانی ها بی مورد است اما به هر حال اعتراضات ادامه دارد.

کرال به عنوان یک بیمار این چیپ را دریافت کرده است. وی به دو دارو حساسیت دارد و به خاطر تصادف حین اسکی، یک صفحه کوچک فلزی زیر چشم چپ وی نصب شده است. زمانی که چیپ توسط یک reader خواند هشود، یک دکتر در بخش اورژانس می تواند به یک کلمه عبور 16 رقمی دست یابد که به وی اجازه خواهد داد با دسترسی به یک سایت، نام و مشخصات کرال، دکترش و ... را بیابد. آگاهی دکترها از وجود صفحه فلزی مذکور ضروری است. چشم چپ وی برای همیشه بزرگ شده است و بدون این اطلاعات ممکن است دکتر اشتباها جمجمه وی را سوراخ کند.

کرال تیز ابتدا با مسائل پشت پردن این چیپها نشکل داشته است اما وی ریسکهای امنیتی این کار را قابل کنترل می داند. در حال حاضر چیپ تنها دارای یک عدد 16 رقمی است که کلمه عبور سایت است. در آن سایت نیز تنها اطلاعاتی قرار می گیرد که کاربر با آنها موافقت کرده باشد. وی همچنین اشاره می کند:“ برای خواندن اطلاعات چیپ توسط reader باید فاصله این دو حداکثر حدود 3 اینچ باشد، لذا سرقت اطلاعات از چیپ نیز به سادگی میسر نیست.