صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

تعقیب کامپیوترها روی اینترنت

 

4 مارس 2005 - 14 اسفند 1383

یک متخصص مدعی است راهی یافته است که می توان سخت افزار کامپیوتر را از راه دور شناسایی کرد. این امر باعث می شود کاربران اینترنت نتوانند به صورت ناشناس به مرور وب بپردازند.

تادایوشی کونو - دانشجوی دکترا - در مقاله ای به این تکنیک اشاره کرده است:“ در حال حاضر چندین روش قدرتمند برای تعیین سیستم عامل یک کامپیوتر از راه دور وجود دارد. ما این ایده را گسترش داده ایم و مفهوم شناسایی از راه دور تجهیزات فیزیکی را معرفی کرده ایم.“

با استفاده از تکنیک کونو می توان جستجوی از راه دور انجام داد. برای مثال می توان اتصال یک کامپیوتر به اینترنت را رهیابی کرد حتی اگر از نقاط دسترسی مختلفی استفاده کند. همچنین می توان تعداد سیستمهای پشت یک NAT را شمارش کرد حتی اگر این سیستمها از شماره IP تصادفی استفاده کنند. NAT یا Network Address Translation، پروتکلی است که با استفاده از آن تمامی ماشینهای پشت یک فایروال، با همان شماره IP فایروال روی اینترنت ظاهر می شوند.

وی در مقاله خود با اشاره به توانایی هایی که تکنیک وی در اختیار گروههای نظارتی قرار می دهد، آن را به پروژه Carnivore تشبیه می کند. Carnivore یک نرم افزار نظارت بر اینترنت بود که توسط FBI تهیه شده بود.  تکنیک کونو با نفوذ و سوء استفاده از انحرافات کوچک و جزئی clock سخت افزار عمل می کند.

در این مقاله تاکید شده است که انجام این تکنیک و شناسایی یک سیستم نیاز به همکاری وی ندارد و برای تخمین انحرافات clock، تنها حجم کمی از اطلاعات مورد نیاز است. البته نوع سیستم عامل در حجم اطلاعات مورد نیاز مؤثر است.

آزمایشات انجام شده توسط این متخصص و همکارانش نشان داده است که انحرافات clock برای هر ماشین در گذشت زمان تقریبا ثابت باقی می ماند و تفاوت این انحرافات در ماشینهای مختلف قابل تشخیص و به نظر یکتاست.

نتیجه تحقیقات کونو در ماه می در سمپوزیوم IEEE ارائه خواهد شد.