صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

52 اسب تروا در درون گوشی شما!

 

20 آوریل 2005 - 31 فروردین 1384

شرکت SimWorks ، تولیدکننده ضدویروس گوشی های تلفن همراه، امروز گزارش داد که 52 اسب تروای جدید در درون نرم افزارها و بازیهای مختلف گوشی های تلفن همراه پنهان هستند. در حالی که به نظر می رسد نرم افزار مربوطه برای استفاده مناسب و بی خطر است، در واقع اسبهای تروا در آن قرار دارند که اجزای مهم و حیاتی سیستم تلفن همراه را از کار می اندازند.

این اسبهای تروا تنها گوشی هایی را هدف قرار می دهند که از Symbian استفاده می کنند، سیستم عاملی که با نرم افزار مشابه ارائه شده توسط مایکروسافت رقابت می کند تا امکانات کامپیوترها را در گوشی های موبایل ارائه کند. به گفته یکی از مدیران ارشد SimWorks هنوز هیچ موبایلی آلوده نشده است.

البته هنوز تلفنهای هوشمند که از این نوع سیستمهای عامل استفاده می کنند، بخش کوچکی از بازار را در اختیار دارند اما کارشناسان معتقدند که طی دهه آینده و با گسترش کاربر این سیستم عاملهای پیشرفته، ویروسهای تلفن موبایل نیز رواج بیشتری خواهند یافت.

با این گزارش تعداد اسبهای تروای Symbian به بیش از 100 عدد رسیده است و باعث شده زنگ خطر برای صنعت بی سیم به صدا درآید.