صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

اسب تروا یا اصلاحیه مایکروسافت؟

 

26 ژانویه 2005 - 7 بهمن 1383

یک اسب تروا سعی کرده است تا با استفاده از روند ارائه اصلاحیه مایکروسافت، کاربران را گول بزند.

یک ایمیل قلابی که خود را به عنوان یک اطلاعیه از مایکروسافت جا می زند و با موضوع "MS Windows/Critical Error"  منتشر می شود، سعی می کند بدینوسیله کاربران را گول بزند تا یک برنامه را که به ایمیل الحاق شده دریافت و نصب کنند. اما اشکالات متعدد گرامری و املایی این ایمیل باعث شده افراد زیادی گول نخورند.

در پیام این ایمیل آمده است:

"In the libraries of OS Windows(r) critical errors have been  found,This errors lead to destruction of the system files from your computer without an opportunity on restoration."

فایل الحاقی اجرایی این ایمیل Windowsupdate.rar نام دارد. Symantec اعلام کرده است که این فایل در دیتابیس ویروسها وجود ندارد و هنوز شناسایی نشده است. مایکروسافت صفحه ای را برای پاسخگویی مشتریان درباره این ایمیل اختصاص داده است.