صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

VoIP، کانالی برای هکرها

 

۱۷ مارس ۲۰۰۵ – ۲۷ اسفند ۱۳۸۳

رئیس بخش امنیت اطلاعات پست سلطنتی انگلستان هشدار داد که اگر برنامه های تلفن اینترنتی به خوبی پیاده سازی نشوند، می توانند شرکتها را در برابر هکرها و کدهای خطرناک بی دفاع بگذارند.

وی معتقد است با توجه به گرایش شرکتها به راه اندازی VoIP بدون در نظر گرفتن نکات لازم، طی دو سال آینده مشکلات امنیتی زیادی در این زمینه بروز خواهد کرد. وی می گوید:« یک حمله الکترونیکی Pearl Harbor در سال ۲۰۰۶ یا ۲۰۰۷ رخ خواهد داد. من مطمئن هستم. »

کارشناسان معتقدند شرکتها برای استفاده از منافع این فناوری و امکان برقراری ارتباط تلفنی ارزان، بدون فکر کردن به جوانب امنیتی، آن را پیاده سازی می کنند.

در تحقیقی که ماه گذشته منتشر شد، ۳۴ درصد از پاسخ دهندگان، VoIP را به عنوان برنامه ای که بیشترین منفعت را دارد،  انتخاب شده است.

از آنجایی که پیشینه امنیتی سیستم های صوتی مانند شبکه های داده ای نیست لذا اصولا VoIP بخش نامطمئن زیرساخت شبکه یک شرکت است و با استفاده از یک شبکه برای هر دو کاربرد صوت و داده، مشکلات امنیتی برای شبکه داده شرکتها نیز به وجود می آید.