صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

ویروسی از FBI

 

23 فوریه 2005 - 5 اسفند 1383

FBI به کاربران هشدار داده است مراقب ایمیلهایی که در ظاهر از سوی این اداره ارسال شده است اما در واقع ویروسی هستند، باشند.

این ایمیل در ظاهر از طرف FBI برای کاربران فرستاده شده تا به آنها هشدار دهد که عملکرد آنها در اینترنت تحت نظارت FBI بوده است و آنها به سایتهای غیرمجازی سر زده اند. سپس از کاربران می خواهد برای پاسخ به یک سری سئوال، فایل الحاقی به ایمیل را باز کنند.

FBI در حال تحقیق بر روی منشاء این ایمیل خطرناک است و به کاربران هشدار داده است که ایمیلهای دریافتی از افراد ناشناس را باز نکنند.

Spoofing یا ارسال ایمیلهای خطرناک و جا زدن خود به عنوان یک فرستنده شناخته شده یا قابل اعتماد، مشکلی است که تمامی کاربران در سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی و حتی منازل آزار می دهد. اخیرا با همراه شدن این نوع حمله با هویت ربایی، مشکلات افزایش چشم گیری داشته است.