صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

سال ۲۰۰۴، سال حمله کرمهای اینترنتی

 

۲۱ مارس ۲۰۰۵ – ۱ فروردین ۱۳۸۴

بنابر تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، با وجود فعالیتهای بسیاری که در زمینه امنیت انجام شده و هزینه های بالایی که صرف این کار شده است، طی سال گذشته تقریبا نیمی از شرکتها هدف حمله کرمهای اینترنتی قرار گرفته اند.

این تحقیق که امروز توسط شرکت امنیتی Mazu Networks و Enterprise Strategy Group منتشر شد، نشان می دهد که حدود ۷۵ درصد از شرکتها در سال ۲۰۰۴ هزینه بالایی را صرف امنیت کرده اند تا قوانین امنیتی را رعایت کنند.

باوجود تمامی این تلاشها تنها ۱۴ درصد از پاسخ دهندگان به این تحقیق از امنیت شبکه خود در برابر تمامی تهدیدات مطمئن بوده اند.

تام کورن – قائم مقام بخش بازاریابی Mazu Networks – در این باره می گوید:« به نظر من این آمار یک بیدارباش است. تعداد افرادی که به مکانیزمها و پردازه های امنیتی خود جهت حفاظت اعتماد دارند، زیاد نیست. این تحقیق که با دریافت نظرات ۲۲۹ متخصص فناوری اطلاعات تنظیم شده است، در زمانی منتشر می شود که گزارشی دیگر نشان می دهد ویروس نویسان و هکرها بیشتر مهارت خود را روی منافع مالی از طریق هویت ربایی متمرکز کرده اند.

حدود ۴۷ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که طی سال گذشته کرمی شبکه شرکتشان را آلوده کرده است. یک هشتم این افراد متذکر شده اند که ۲۵ درصد از شبکه آنها طی این حمله با مشکل روبر شده است.

در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵ درصد از شرکتها یک نشتی اطلاعات از داخل شرکت داشته اند  و ۴۰ درصد این موارد باعث شده است که یک سرویس مهم و حیاتی با وقفه روبرو شود. تقریبا نیمی ازمتخصصین در این تحقیق اکانتها فعالی را روی شبکه خود یافته اند که متعلق به کارمندان قدیمی است.

شرکتهای مورد سوال در این تحقیق حداقل ۱۰۰۰ کارمند داشته اند و نماینده بیش از ۱۸ صنعت مختلف بوده اند.